Názov tabuľky:

Skopírovanú tabuľka (CTRL+C) z Excelu alebo iného programu vložte sem (CTRL+V):

Prvý riadok tabuľky sú nadpisy stĺpcov
Pri dátumoch použiť funkciu TO_DATE (vhodné pre SQL INSERT)
Odstrániť v SQL biele znaky (trim)
Prázdny reťazec v SQL brať ako null